انجام عملیات هات تپ اغلب اوقات روند و سیری کلی و مشخص دارد و چه بسا در مواردی بتوان دقیقاً نظیر به نظیر فرایندهای یک عملیات مشخص را برای عملیات هات تپ دیگر پیاد کرد، اما در برخی اوقات شرایط به نحوی متفاوت می شود که گویی دو عملیات هات تپ به نظر می رسد از اساس دو فرایند کاملاً متفاوت هستند. این شرایط برای عملیات های هات تپ در شرایط ویژه و خاص بیشتر صدق می کند. چنان که می دانیم در اغلب اوقات عملیات ها در راستای عمود بر لوله و در راستای افقی یا عمودی به انجام می رسند. حال عملیات های مذکور ممکن است سایز به سایز باشند یا این که سایز انشعاب از سایز لوله اصلی کوچک تر باشد. اما برخی اوقات شرایط متفاوت و متمایز است. یکی از مصادیق عملیات در شرایط خاص، زمانی است که هات تپ در زاویه غیر از زاویه عود به انجام می رسد. در این شرایط کار با پیچیدگی های مضاعفی مواجه می شود که رفع شان مستلزم برنامه ریزی فنی و مهندسی دقیق تر است.

زاویه دار بودن عملیات هات تپ در درجه اول فرایند تراز کردن اتصال را با دشواری های مواجه می کند. تراز کردن اتصال به نحوی که به زاویه مورد نظر برای انشعاب گرم برسد مستلزم محاسبات و توجه ویژه است. در صورتی که محاسبات اشتباه صورت گیرند بدیهی است کار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و در صورتی که کارفرما نسبت به این امر حساسیت بالا داشته باشد چه بسا اندک اشتباهی در تراز کردن اتصال خروجی عملیات هات تپ را با چالش مواجه کند.

شرکت پیشگام صنعت ابزار  دارای تجارب متعدد در زمینه انجام عملیات هات تپ به صورت زاویه دار می باشد. تمامی این تجارب با توجه به محاسبات و پیش بینی های صورت گرفته به نحو احسن و بدون وقفه انجام گرفته اند. تعهد کاری ما ایجاب می‌کند با انتقال پیچیدگی های کار به خود و پذیرش مسئولیت های ناشی از آن بهترین عملکرد را به کارفرمایان ارائه داده و نظر ثبت ایشان در خصوص خروجی فرایند هات تپ را جلب کنیم. از جمله پروژه های هات تپ زاویه دار شرکت پیشگام صنعت ابزار انجام عملیات انشعاب گرم 30 اینچ روی خطوط لوله 30 اینچی مجتمع گاز پارس جنوبی در فازهای 20 و 21 بوده است که در دی ماه سال 1395 در زاویه 45 درجه از بالا(معادل ساعت 10.30) و با موفقیت به انجام رسید. این پروژه با توجه به سایز بالای انشعاب، سایز به سایز بودن عملیات و زاویه انجام کار یکی از دشوارترین عملیات‌های هات تپ محسوب می‌شود که شرکت پیشگام صنعت ابزار با همکاری کارفرمای محترم ضمن اخذ تدابیر فنی و ایمنی ویژه نظیر کارگذاری اهرم ‌های نگه دارنده دستگاه هات تپ، نصب اسکافولد و ایجاد راه فرار اضطراری برای اپراتورهای هات تپ تمامی پیش‌شرط‌های ایمنی و فنی عملیات را لحاظ کرد. با این وجود عملیات هات تپ بدون هر گونه ایراد و مشکل، و با بالاترین ضریب ایمنی فنی و ایمنی، در اسرع وقت به انجام رسیده و در نهایت کوپن بریده شده از لوله توسط کاتر دستگاه هات تپ استخراج گردیده و به کارفرمای محترم تحویل داده شد. ما آمادگی انجام عملیات در هر زاویه بنا به درخواست کارفرما را خواهیم داشت و تجارب ما در این زمینه پشتوانه‌ی این مدعی است. بنابراین در صورت نیاز مشتریان، شرکت پیشگام صنعت ابزار سریعاً فازهای امکان‌سنجی و مطالعاتی را به منظور تدوین دستورالعمل هات تپ و ارائه آن به کارفرما به انجام خواهد رساند تا در صورت صلاحدید کارفرما و ارسال تأییدیه کار وارد فاز عملیاتی شود.


انواعی دیگر از فرایندهای هات تپ زنی روی خطوط لوله وجود دارند که معمولاً در شرایط خاص روی می دهند و جنبه عام ندارند. بخش اعظم پروژه های انشعاب گیری گرم هات تپ در زاویه 90 درجه و به صورت عمودی یا افقی انجام می گیرند اما در مواقعی عملیات به صورت زاویه دار صورت می گیرد. دشواری کار زمانی بیشتر می شود که عملیات هات تپ در زاویه ای غیر عمود با خود لوله انجام می شود. در چنین شرایطی اجرای عملیات دشواری های خاص خود را دارد. نوع طراحی اتصال و ساخت ان در این شرایط متفاوت می شود چرا که در زاویه 90 درجه نسبت به لوله قرار ندارد. فرایند نصب دستگاه هات تپ روی ولو و انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ نیز در این شرایط دارای سختی های خاص خود است. شرکت پیشگام صنعت ابزار گرچه تا کنون با چنین سفارشی مواجه نشده است و تمامی پروژه ها در راستای عمود بر زاویه لوله انجام گرفته اند، اما دارای توان و تکنولوژی و دانش کافی برای انجام عملیات مذکور می باشد. شرکت پیشگام صنعت ابزار کی تواند در هر زاویه درخواستی مشتریان نسبت به خط لوله فرایند ساخت اتصال، نصب آن و انجام عملیات هات تپ را به انجام برساند و در این راه مانعی نخواهد داشت. از این رو در زمینه ارائه خدمات ویژه و خاص نیز ما آمادگی کامل داریم تا مشتریان را نسبت به انجام این گونه از خدمات هات تپ یاری رسانیم.