نتایج جستجو : اتصالات هات تپ

  • فیت آپ در هات تپ (2)

    فیت آپ اتصالات در فرایند نصب روی لوله از اهمیت بالایی در هات تپ برخوردار است. بروز درز و شکاف میان لوله و اتصال در عملیات هات تپ خدشه ایجاد خواهد کرد.

  • دریافت چک لیست هات تپ

    دانلود چک لیست هات تپ