نتایج جستجو : تست اولتراسونیک

  • انواع تست های جوشکاری- بازرسی با مایع نافذ (PT)

    تست مایع نافذ یا PT یکی از رایج ترین ابزارها برای بررسی حفره ها و خوردگی های درون خطوط جوش به شمار می رود که در عملیات هات تپ نیز بسیار به آن رجوع می شود.

  • انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش تفسیر فیلم

    تست پرتونگاری یا تفسیر فیلم، یکی دیگر از روش های رایج بازرسی جوش پیش از اجرای عملیات هات تپ محسوب می شود