• به گزارش خبرنگار شانا، با توجه به خط مرزی ایران و عربستان در خلیج فارس، سهم ایران از مجموع نفت درجای میدان فروزان (در عربستان به نام مرجان شناخته می شود)، حدود ١١ درصد و سهم عربستان ٨٩ درصد است و بررسی تاریخچه تولید ایران و عربستان از این میدان نشان می دهد، ایران تاکنون ٧٦٣ میلیون بشکه نفت و عربستان تاکنون ٢ میلیارد و ٣٦٠ میلیون بشکه نفت از این میدان مشترک برداشت داشته اند که موید سهم بیش از ٢٤ درصدی تولید ایران و کمتر از ٧٦ درصدی تولید عربستان از فروزان (مرجان) است.

    بر پایه این گزارش، کم بودن تولید نفت ایران از این میدان در مقایسه با عربستان، ناشی از شکل میدان و سهم طبیعی بیشتر عربستان است و ایران با وجود سهم ١١ درصدی از فروزان، توانسته است بیش از ٢٤ درصد از مجموع نفت استحصال شده را از این میدان مشترک برداشت کند.  

    شرکت نفت فلات قاره ایران، تولید کنونی میدان فروزان را حدود ٣٨ هزار بشکه در روز اعلام و عنوان کرده است: اگرچه ظرفیت تاسیسات فراورشی عربستان در میدان مرجان (مشترک با فروزان) ٤٠٠ هزار بشکه در روز است، اما شواهد نشان می دهد این کشور هم اکنون روزانه حدود ١٩٠ هزار بشکه نفت از این میدان برداشت می کند.

    از سوی دیگر، نتایج مطالعات مدلی مخزنی که به تازگی در شرکت نفت فلات قاره ایران انجام شده است، حاکی از مهاجرت طبیعی نفت از بخش عربستانی به بخش ایرانی است و این رویداد، افزایش ظرفیت تولید نفت از این میدان را در آینده امکانپذیرتر می کند. 

    این گزارش حاکی از آن است که میدان نفتی فروزان بیش از ٤٠ سال سابقه تولید و توسعه دارد؛ بورگن و یاماما مخازن اصلی این میدان هستند که نفت مخزن بورگن از نوع سنگین با API ٢٠ و نفت مخزن یاماما از نوع سبک با API حدود ٣٦ است. نفت درجای اولیه این میدان ٣,٤ میلیارد بشکه است که از این میان تاکنون کمتر از یک میلیارد بشکه به تولید رسیده و پیش بینی می شود با تکمیل طرح گازرانی و نصب سکوهای F١٨ و F١٩ که در دستور کار شرکت نفت فلات قاره ایران قرار دارد، تولید این میدان مشترک افزایش یابد.