به گزارش خبرنگار شانا، حامد حوری جعفری، در نشست تخصصی معرفی نظریه شبکه انرژی خزر که در موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی برگزار شد، افزود: برای صادرات گاز از طریق خط لوله، ال ان جی یا برق پیش از هر کاری باید به اقتصاد پروژه توجه داشت زیرا قراردادهای گاز بلندمدت بوده و قیمت ثابتی در مناطق مختلف ندارد.

وی با بیان این که هم اکنون صادرات گاز با مسافتهای طولانی بیش از ٢ هزار کیلومتر از طریق خط لوله دشوار است، افزود: ضمن این که اگر بخواهیم با این مسافت به احداث خط لوله اقدام کنیم باید اقتصاد پروژه را هم مدنظر قرارداده و مسائل سیاسی کشورها را نیز در نظر داشته باشیم. 

مشاور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اظهارکرد: برای صادرات برق از طریق گاز، اقتصاد پروژه حرف اول و آخر را می زند و باید به این مسئله توجه داشته باشیم. 

به گزارش شانا، براساس نظریه شبکه انرژی خزر که برای نخستین عزیزاله رمضانی، مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران در دسامبر ٢٠١٤ در عشق آباد ضرورت تعریف سازوکارهای نوین همکاری انرژی در منطقه را مطرح کرد و پس از آن موضوع شبکه انرژی خزر برای تبدیل گاز منطقه به برق و صادرات برق ازطریق ایران از سوی کریس کوک مدیر شرکت پترواسکاتلند و محقق ارشد دانشگاه  UCL مطرح شد. به دنبال امضای یادداشت تفاهم امضا شده بین وزارت نیرو و برخی از کشورهای همسایه شمالی برای ایجاد کریدور انرژی شمال به جنوب، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و شرکت پترواسکاتلند نشستی را تهران برگزار و نظریه ایجاد این شبکه را با حضور کارشناسان حوزه انرژی بررسی کردند.