اسپلیت تی از جمله اتصالات خطوط لوله بشما ر می‌آید که دامنه کاربردی گسترده آن بسیاری از ارائه دهندگان سرویس‌های خطوط لوله را به طراحی و ساخت و تحویل خدمات مربوط به ساخت اسپلیت تی به مشتریان ترغیب کرده است. اتصال سه‌راهی اسپلیت تی در واقع ابزاری است برای ایجاد انشعاب‌های جدید روی خطوط لوله موجود. این اتصال  همچمون کمربند تمامی قطر خارجی لوله را پوشش می‌دهد و دارای دو پد سدل می‌باشد که از دو سوی لوله، کل لوله را احاطه کرده و در دو سر انتهایی بهم میرسند. بنابراین این اتصال پوششی کامل حول لوله شکل می‌دهد و از این حیث نسبت به سایر اتصالاتی که بمنظور انشعاب‌گیری از خطوط لوله ساخته می‌شوند ضریب استحکام و ایمنی بیشتری دارد.

در فرایند هات تپ نیز، با توجه به این که ما فرایند برش بخشی از یک خط لوله زنده و حاوی سیال دارای فشار را داریم، استفاده از یک اتصال جهت تقویت ناحیه بریده شده ضروری است. در واقع اسپلیت تی در هات تپ دارای دو کاربرد عمده است: اول آن‌که حکم ورودی انشعاب جدید را دارد و لوله‌ی خط جدید از مجرای اتصال اسپلیت تی به فاز جدید متصل می‌شود. دوم اینکه بخاطر انجام عملیات هات تپ روی خطوط لوله و برش بخشی از لوله و استخراج کوپن آن، از آنجا که لوله در معرض فشار و دمای سیال قرار دارد طبیعتاً در نتیجه تنش و کشش وارده بر ناحیه بریده شده، فرم اصلی خود را از دست خواهد داد و به همین دلیل، بمرور و پس از انجام هات تپ محل بریده شده دفرمه شده و کل لوله دچار آسیب خواهد شد. از این حیث استفاده از یک ابزار برای ممانعت از دفرمه شدن لوله ضروری است. در این شرایط، اگر سایز انشعاب کوچک باشد و فشار سیال نیز پایین باشد، الزامی به استفاده از اسپلیت تی نخواهد بود و اتصالات ضعیف‌تر نظیر سدل نیپل و ولدولت پاسخگو خواهند بود، اما هر چه سایز لوله، سایز انشعاب، فشار و دمای سیال و در کل حساسیت کار هات تپ بالاتر می‌رود استفاده از اسپلیت تی برای هات تپ ضروری‌تر خواهد شد.

شرکت پیشگام صنعت ابزار طراح و سازنده اسپلیت تی و دارای دانش فنی بالا در این زمینه می‌باشد. تجربه ساخت ده‌ها اتصال اسپلیت تی بمنظور انجام عملیات هات تپ خطوط لوله در طول سال‌های گذشته و تدوین دستورالعمل‌های جامع و کاملاً مطابق با استانداردهای بین‌المللی بخشی از پشتوانه ما در زمینه طراحی و ساخت اسپلیت تی می‌باشد.

در یکی از سفارشات اخیر، شرکت پیشگام صنعت ابزار فرایند طراحی و ساخت سه عدد اسپلیت تی جوشی را برای خط فرساشیمی بر عهده گرفت و در نهایت فرایند ساخت به صورت دقیق و طبق نظر کارفرما انجام و مورد تأیید کارفرما قرار گرفت. اتصالات اسپلیت تی مذکور مشخصات فنی و کاربردهای زیر را داشتند:

1-    طراحی و ساخت اسپلیت تی جوشی سایز 8x8 اینچ

2-    طراحی و ساخت اسپلیت تی جوشی سایز 2x4 اینچ

3-    طراحی و ساخت اسپلیت تی جوشی سایز 3x3 اینچ