عملیات انسداد یا مسدود کردن خط (Line Stopping) یکی از ابزار های ایزوله کردن بخشی از یک سیستم پایپینگ می باشد. این فرایند به عنوان یک ولو کنترلی یا موقتی که می‌تواند بعد از جایگزینی برداشته شود، به کار گرفته می‌شود. با یک عملیات هات تپ که قبلا بر روی لوله انجام شده است یک مسدود کننده به ولو موقتی متصل شده و ولو باز می‌شود. مسدود کننده با نیروی محرکه مکانیکی یا هیدرولیکی به داخل خط جهت آب بندی لوله فرستاده می‌شود. خط اصلی به کمک اتصالات تقویت کننده مانند اسپلیت تی مستحکم می‌شود. بعد از انجام سرویس های لازم، مسدود کننده برداشته می‌شود. و یک فلنج کور بر روی اتصال گذاشته می‌شود. مسدود کننده های متنوعی وجود دارند. مسدود کننده تکی برای توقف سیستم پایپینگ استفاده می‌شود. مسدود کننده های دوتایی یا بیشتر یه صورت جفتی برای ایزوله کردن و ایجاد گذرگاه متقاطع در خطوط لوله به کار گرفته می‌شوند. سیال در خط بوسیله یک مسیر گذرگاه عبور کرده و قسمت معیوب خط برای جایگزینی یا تعمیرات برداشته می‌شود در حالی که خط لوله در حال سرویس دهی می‌باشد.