در جدیدترین پروژه‌ی اجرایی انجام گرفته توسط شرکت پیشگام صنعت ابزار در پتروشیمی مارون، پرسنل این شرکت موفق شدند عملیات انشعاب‌گیری هات‌تپ 18 اینچ روی خط لوله آب 32 اینچ را برای اولین بار در کشور، روی اتصال نیپل(Nipple) به ارتفاع 3/55متر بدون وقفه و  با موفقیت کامل به انجام رسانند.