عملیات های استاپ (Hi Stop Operation) از جمله روش های انسداد خط لوله به روش گرم محسوب می شود که در زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که قرار است خط به طور کامل از یک نقطه مشخص مسدود شود و جریان سیال در تداوم آن قطع شود. در این عملیات یک پلاگ مسدود کننده به صورت دائم روی خط قرار می گیرد و به این صورت جریان سیال به صورت دائمی از نقطع انسداد خط لوله به صورت کامل قطع می شود. کاربردهای استاپ به عنوان یکی از روش های انسداد خط لوله می تواند متفاوت و متنوع باشد که در ادامه به شرح برخی از آن ها می پردازیم:

-        در زمانی که خط لوله دچار آسیب شده است و شدت آسیب به قدری است که دیگر نمی توان از خط لوله از آن بخش به بعد استفاده کرد می بایست با استفاده از عملیات های استاپ، انسداد خط لوله به صورت دائم را انجام داد.

-        زمانی که به هر دلیلی ادامه فعالیت جاری یک خط نیاز نمی باشد و در صددیم از نقطه ای مشخص انسداد خط لوله را انجام دهیم از عملیات های استاپ استفاده می کنیم.

-        زمانی که قرار است طرح توسعه یا تغییر سیر خطوط لوله انجام شود خط از نقطه ای مشخص با استفاده از عملیات های استاپ مسدود می شود. انسداد خط لوله در این شرایط نیز دائمی است.

در عملیات های استاپ برخی مولفه ها حائز اهمیت اساسی هستند که بی توجهی بذان ها تبعات سنگینی دارد و مجری عملیات انسداد خط لوله باید نسبت به آن ها حساس باشد. انسداد خط لوله یک فرایند زنده است و روی خطوط لوله حاوی سیال انجام می شود. از این رو امکان انجام اقدامات اصلاحی روی آن در صورت بروز مشکل حین عملیات کمی دشوار می نماید. از این رو بهتر است در حین اجرای کار، و پیش از آن تمامی متغیرها شناسایی شده و بر اساس آن ها تصمیمات و اقدامات لازم اتخاذ شود. برخی از متغیرها به شرح زیر می باشند:

-        در عملیات انسداد خط لوله به شیوه های استاپ یک اتصال چهار راهی یا چهار شاخه ساخته شده و روی لوله نصب می شود. این اتصال باید به دقیق ترین شکل ممکن طراحی و ساخته شود. اتصال مذکور از 4 ناحیه و جهت تحت فشار خواهد بود و بنابراین وظیفه مجری عملیات انسداد خط لوله است که اتصال را به گونه ای بسازد که کوچک ترین نشتی در حین عملیات به وقوع نپیوندد. این اتصال در واقع دو راستا دارد، در راستای اول آن که در امتداد خط لوله است، سیال عبور می کند، و در راستای دوم پلاگ مسدود کننده جریان که حکم خروجی عملیات انسداد خط لوله را دارد قرار می گیرد. ساخت و نصب اتصال باید به گونه ای باشد که کوچک ترین آسیبی از ناحیه آن متوجه عملیات نشود. اتصال هم باید جریان سیال را تحت کنترل و آب بندی خود قرار دهد و هم مقاومت و توان کافی در مقابل پلاگ مسدود کننده مذکور را داشته باشد. بنابراین برای ساخت اتصال چهار راهی های استاپ تمامی عوامل تأثیرگذار بر کار ابتدا به ساکن شناسایی می شوند و بر اساس آن ها اقدامات مورد نظر برای ساحت اتصال به بهترین نحو ممکن انجام می شود تا فرایند انسداد خط لوله به شکل مناسب به انجام برسد.

-        جوشکاری اتصال روی خط لوله عامل تعیین کننده مهم دیگر در تحویل یک خط مسدود شده به مشتری است. فرایند نصب اتصال روی لوله به روش جوشکاری انجام می شود. از طرفی دیگر، در ساخت اتصال نیز فرایند اصلی مربوط به جوشکاری است. از طریق جوشکاری قطعات این اتصال روی یکدیگر متصل می شوند و از این رو می توان گفت بخش اعظم فرایند ساحت اتصال براسی انسداد خط لوله نیز از طریق جوشکاری انجام می شود. بنابراین استفاده از جوشکاران کارکشته و ماهر که دارای تجربه جوشکاری روی خطوط لوله هستند و آزمون ها و گواهی های تأیید صلاحیت جوشکاری را دریافت کرده اند جزو الزامات کار گرم انسداد خط لوله است.

-        آماده سازی دستگاه هات تپ و دستگاه انسداد خط لوله یا استاپل از دیگر متغیرهای کلیدی در انجام عملیات انسداد خط لوله به روش های استاپ است. آماده سازی باید به گونه ای باشد که در درجه اول حین انجام عملیات دستگاه ها توان کافی برای تحمل فشار سیال و سایر فشارهای وارد را داشته باشند، و در درجه دوم قطعات آن ها به گونه ای نصب شده باشند که حین کار عملکردی مطمئن داشته باشند. در صورتی که به هر دلیل حین انجام کار قطعات از هم جدا شوند عملاً موضوعیت عملیات زیر سوال خواهد رفت و چه بسا مشکلاتی گریبان گیر مجموعه عملیاتی شود. از این رو بهتر از پیش از آغاز عملیات انسداد خط لوله تمامی تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز چنین حوادثی اندیشیده شده باشد.

عملیات انسداد خط لوله به روش Hi Stop دارای مزایای عدیده ای است. با استفاده از این روش می توان بدون قطعی جریان سیال انسداد خط لوله را به انجام رساند. این کار توسط پلاگ های مسدود کننده جریان انجام خواهد شد. پلاگ ها به گونه ای طراحی و ساخته می شوند که حین کارگذاری و پیشروی به درون لوله، روند پیشروی آسانی داشته باشند. در واقع پلاگ مسدود کننده باید بتواند تمامی فضای داخلی لوله را پوشش دهد، به گونه ای که کوچک ترین نشتی و سرریز سیال از آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر این قطعه باید توسط دستگاه انسداد خط لوله به راحتی درون لوله برود و در آن حا بنشیند. به همین دلیل طراحی آن ها به گونه ای است که ابتدا به درون لوله می روند و در آن جای گیری می کنند، و سپس با استفاده از سازو کارهای مشخص منبسط می شوند و گسترش پیدا می کنند تا حدی که کاملا با محیط داخلی لوله مماس شوند و آن را تحت فشار قرار دهند تا هیچ ذره ای از سیال از مجاری این سطح تماس بیرون نرود.

در صورتی که تمامی نکات فوق به درستی و با دقت و وسواس طراحی و ساخته شوند می توان اطمینان داشت که انسداد خط لوله با موفقیت به انجام رسیده و خط لوله مسدود شده را به مشتری تحویل داد. در نهایت نیز توسط نگهدارنده هایی پلاگ در محل تثبیت شده و عملکرد خود را به صورت دائمی حفظ خواهد کرد.