به عملیات انشعاب گیری در لوله ها و تانک های حاوی سیالات پرفشار (نفت ، گاز، مشتقات نفتی، پتروشیمی و حتی آب ودیگر سیالات ) ،
در حالتی که خط یا مخزن ، حامل جریان و سیال باشد ، عملیات اتصال گرم یا انشعاب گرم  هات تپ( HOT-TAP) گفته می شود.
در روشهات تپ، که اکثرا" برای اتصال شبکه های جدید الاحداث سیال به شبکه ها و خطوط لوله حاوی سیال قدیم ویا بعضا" انجام پاره ای از تعمیرات،
بدون قطع جریان سیال انجام می پذیرد ، با دستگاههای خاصی ،لوله را سوراخ نموده وبه خط جدید وصل می کنند .این عملیات که نتیجه آن اتصال
یک شیر به انتهای انشعاب گرفته شده می باشد ، از عملیاتهای حساس ودقیق خط لوله میباشد ودر صورت عدم رعایت ضوابط ونکات فنی وایمنی
واستفاده از نیروهای غیر متخصص و غیر مجرب امکان بروز حوادث ناگوار محتمل است. اجرای این عملیات شامل جوش کاری اتصالات مورد
استفاده ، نصب شیر هات تپ وانجام عملیات برش کاری بوسیله دستگاه های هات تپ می باشد. برای انشعاب گرفتن از خط ، ابتدا فیتینگ
مناسب به خط لوله جوش داده می شود با توجه به نسبت قطر انشعاب به قطر خط اصلی از اتصالات مختلفی استفاده می شود . این فتینگ ها
که همه به خط حامل سیال پر فشارجوش داده می شوند ، یکی از مهم ترین اجزاء و وسایل عملیات اتصال گرم می باشد و به دو گروه اتصالات
زینی SADDLE-NIPPLE و اتصالات Split-Tee تقسیم می گردند . بعد از نصب قطعه وتراز نمودن آن جوش کاری آغاز می گردد
جوش کاری در این روش مطابق استانداردAPI 1104 بوده و الکترودها و روش جوش کاری از این استاندارد پیروی می کند.