نتایج جستجو : سازنده اسپلیت تی

  • مبانی ساخت اسپلیت تی

    ساخت اسلیت تی در انحاء مختلف م متناسب با نیازهای مشتری از تخصص های شرکت پیشگام صنعت ابزار است

  • الزامات انشعاب گرم هات تپ

    تهیه تدارکات و توافقات پیش از انجام عملیات هات تپ، به اندازه خود هات تپ دارای اهمیت است. مجری انشعاب گیری گرم هات تپ باید در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کرده باشد.