نتایج جستجو : بتن و سازه های بتنی

  • تعمیرات و نگهداری بتن

    بتن وسازه های بتنی همواره به علت بالا و پایین رفتن دما، رطوبت، بارگذاری سیکلی، خوردگی و دیگر عوامل در معرض تخریب قرار می گیرند.