تست PT یکی از روشهایی است که می تواند برای عیب یابی طیف وسیعی از ابزارها و قطعات مورد استفاده قرار گیرد، به شرطی که عیبها به صورت شکستگی در سطح قطعه ظاهر شوند. این روش رایج‌ترین و در دسترس ترین روش برای تست اتصالات جوشکاری شده جهت انجام عملیات هات تپ می‌باشد. در مواردی که اتصال و انجام عملیات هات تپ حساسیت چندانی نداشته باشند، معمولاً کارفرمایان به تست PT برای حصول اطمینان از صحت جوش‌های نقاط یا خطوط اتصال بسنده می‌کنند.

اساس روش PT بر این است که مایع نافذ بر اثر خاصیت مویینگی به درون ترکهای سطحی نفوذ کرده و پس از یک مرحله ظهور، هر عیبی که به شکل ترک یا شکستگی در سطح قطعه وجود دارد، با چشم رویت می شود.

هدف :

  • پیدا کردن عیوب سطحی جوش و منطقه متاثر از حرارت (H.A.Z)

روش کار:

مرحله اول: ابتدا سطح مورد بازرسی را بوسیله برس سیمی‌تمیز می‌نمائیم. در این مرحله از تمیزکاری می‌بایست کلیه مواد اضافی جوش از قبیل گل جوش جرقه‌ها و سرباره محبوس به صورت کامل از سطح فلز جوش و فلز پایه زدوده شده و سطح فلز جوش کاملا نمایان گردد.

سپس با استفاده از تمیز کننده شیمیائی مواد موجود در سطح جوش را به صورت کامل پاک می‌نمائیم.

· مرحله دوم : در این مرحله بوسیله یک مایع با نفوذ زیاد (PENETRANT) تمامی‌سطح جوش را به صورت کامل پوشش می‌دهیم.

پس از گذشت ۲۰- ۱۵ دقیقه به وسیله تمیز کننده شیمیائی با آب (بسته به نوع PENETRANT) آنرا بطور کامل از روی فلز جوش پاک می‌نمائیم .عمل پاک کردن باید به گونه ایصورت گیرد که هیچگونه آثاری از رنگ برروی فلز جوش وفلز پایه مشاهده نگردددر صورت نیاز می‌توان این عمل را دو یا چند مرحله انجام داد.

· مرحله سوم: در این مرحله با استفاده از مایع ظهور (DEVVEOPER) روی سطح فلز جوش و اطراف انرا بصورت کامل می‌پوشانیم.

این ماده به دلیل خاصیت و رنگ خود عیوب جوش از قبیل ترکها ، تخلخلها و سرباره محبوس را برای بازرس قابل مشاهده می‌نماید.