عملیات هات تپ بدون اشراف کامل به اطلاعات فنی و محیطی لوله و محلی که عملیات قرار است در آن‌جا انجام شود ممکن نیست. مجری عملیات هات تپ باید پیش از آغاز عملیات، به جهت طراحی و ساخت اسپلیت‌تی، آماده سازی دستگاه هات تپ و فراهم کردن سایر امکانات فنی و نیازهای انسانی، اطلاعات دقیق نسبت به موقعیت خط لوله، راستای آن، ارتفاع کار و ... حاصل کند. به طور کلی بازدید سایت و محل انجام عملیات پیش از آغاز مراحل اجرایی یکی از اصول کار هات تپ محسوب می‌شود. علاوه بر اطلاعات فوق الذکر، مجری عملیات باید داده‌های زیر را جمع‌آوری کرده باشد تا بتواند مراحل اجرایی را با آمادگی کامل آغاز کند:

قطر لوله: برای ساخت اسپلیت تی و محاسبه میزان پیشروی دستگاه هات تپ حین عملیات لازم است.

ضخامت لوله: برای ساخت اسپلیت تی، برآورد نوع جوشکاری اسپلیت تی روی لوله و نیز تعیین جنس الماسه‌های کاتر دستگاه هات تپ به این داده نیاز داریم. بدون شک هر چه ضخامت بیشتر باشد الماسه‌ها باید سخت‌تر و مقاوم تر باشند. بدون شک هر چه لوله ضخیم‌تر باشد، برش آن و انشعاب گیری گرم مشکل‌تر خواهد شد.

جنس لوله: برای تعیین جنس اسپلیت تی و جنس الماسه‌های کاتر به این داده نیاز داریم. در ضمن مجری عملیات هات تپ و خصوصاً تکنسینی که باردهی دستگاه روی لوله را انجام می‌دهد باید برآوردی از میزان سختی یا نرمی لوله در ذهن داشته باشد.

نوع سیال: سیال لوله می‌تواند نفت، بنزین، گاز، آب، بخار و فرآورده‌های هر کدام از آن‌ها باشد. بدون شک هر نوع از سیال دستورالعمل خاص خود را خواهد داشت. این فاکتور بر تمام مراحل عملیات هات تپ اثر می‌گذارد و از عوامل تعیین کننده است.

فشار طراحی: منظور فشاری است که حین طراحی خط، برای آن در نظر گرفته شده است.

فشار کاری: فشار زنده و جاری سیال موجود در خط. مجری عملیات هرگز نباید به فشار طراحی خط بسنده کند چرا که ممکن است به هر دلیلی در بازه‌ی زمانی انجام پروژه هات تپ فشار از مقدار اسمی خود کمتر یا بیشتر شده باشد. باید توجه داشت که مجری هات تپ روی خط زنده کار خواهد کرد و اطلاعات طراحی معیار دقیق نخواهند بود.

دما: دمای پایین‌تر یا بالاتر از حد معمول طبیعتاً شرایط کار گرم هات تپ را تحت‌الشعاع قرار خواهند داد و مجری هات تپ در این شرایط باید تدابیر ویژه اتخاذ کند. چه بسا دما تا میزانی نامتعارف باشد که امکان انجام عملیات انشعاب داغ هات تپ موجود نباشد. علاوه بر این بمنظور جوشکاری و اتصال اسپلیت تی روی لوله نیز باید از دمای لوله مطلع باشیم. بنابراین کسب اطلاع از دمای جریان نیز از الزامات کار محسوب می‌شود.

نرخ جریان سیال: میزان جریان سیال درون خط لوله نیز در براورد شیوه و راهکارهای انجام عملیات هات تپ تعیین کننده است. در این خصوص نیز باید با ابزارهای اندازه‌گیری، نرخ جریان پیش از عملیات محاسبه شده باشد.