هات تپ خطوط لوله بر حسب جانمایی لوله و جهت انجام عملیات دارای تنوع است. راستا و جهت انجام عملیات در فراهم‌سازی تجهیزات و تدوین دستورالعمل‌ها بسیار حائز اهمیت است. عملیات انشعاب داغ هات تپ معمولاً یا به صورت افقی و یا عمودی انجام می‌شود. در هات تپ افقی دستگاه هات تپ به صورت افقی روی اتصالات لوله نصب می‌شود. در این حالت شیوه نصب دستگاه هات تپ روی اتصالات و شیوه قرارگیری مجری هات تپ در محل انجام عملیات اقتضائات ویژه‌ی خود را خواهد داشت. هات تپ عمودی یا از پایین به بالا انجام می‌شود، یعنی دستگاه از پایین روی لوله و اتصالات نصب می‌شود و یا به صورت بالعکس، از بالا به پایین نصب و انجام می‌شود. در این حالات نیز بر حسب تفاوت‌ها، دستورالعمل کار و نصب متفاوت خواهد بود و این امر در تدوین دستورالعمل‌های فنی و حتی ایمنی تأثیرگذار خواهد بود.

در خصوص مکان انجام عملیات هات تپ، مهم‌ترین فاکتور ارتفاع یا عمق محل انجام عملیات است. بدون شک ارتفاع بالای کار معادل است با دشوارتر شدن شرایط و به نوبه‌ی خود به ابزارهای و امکانات بیشتری نیاز خواهد داشت. نصب پاگرد و اسکافولد، پیش‌بینی مسیر فرار اضطراری، فراهم کردن امکانات ایمنی کار در ارتفاع و... جزو الزامات این نوع کار می‌باشند. برخی اوقات کار در عمق زمین انجام می‌شود. در این خصوص نیز تدابیر ویژه جهت تهیه و تدوین مولفه‌های تأثیرگذار در کار تدوین خواهد شد.

محیط انجام عملیات هات تپ نیز عامل تعیین کننده در تعیین شرایط عملیات انشعاب گرم می‌باشد. بعضی اوقات، خصوصاً در مواردی نظیر خطوط انتقال، کار در بیابان و در محیطی آزاد و باز انجام می‌شود. در این موارد گرچه فراهم کردن امکانات به جهت عدم دسترسی دشوارتر است، اما از سوی دیگر بلحاظ عدم تداخل کارها با سایر واحدها، مجری عملیات هات تپ دشواری کمتری خواد داشت. در شرایط دیگر، نظیر مجتمع‌های پالایشگاهی و ... کار در محیط‌های باز درون مجتمع انجام می‌شود که طبیعتا به دلیل حجم تردد کارها تداخل امور محتمل است و از این رو در تهیه دستورالعمل‌ها خصوصا دستورکارهای ایمنی پیچیدگی‌های بیشتری خواهیم داشت. در برخی موارد کار در محیط‌های بسته و داخل کارگاه‌ها و سوله‌ها انجام می‌شود. این نوع عملیات‌ها نیز اقتضائات ویژه‌ی خود را دارند.

در مجموعه برآورد مکانی عملیات انشعاب داغ هات تپ از ملزومات کار محسوب می‌شود و کسب دقیق اطلاعات در این خصوص، از اولین گام‌های مجری عملیات هات تپ برای طراحی‌ها و تدوین دستورکارهای مراحل بعدی خواهد بود.