هات تپ یا انشعاب از خطوط لوله شامل آماده سازی دستگاه هات تپ، نصب دستگاه روی اتصالات انشعاب جدید و انجام برش گرم هات تپ روی خط لوله زنده است. در این مراحل دستگاه هات تپ و مشخصات فنی و ایمنی آن تعیین کننده‌ترین نقش در انجام عملیات را بر عهده دارند. از این‌رو، از هر حیث باید از ویژگی‌های فنی دستگاه مطمئن شد. در مرحله‌ی آماده سازی دستگاه، اجزای دستگاه روی هم اسمبل می‌شوند. این اجزا باید با یکدیگر و نیز کل مجموعه با ویژگی‌های خط لوله مطابقت و هم‌سانی داشته باشند. برای مثال جهت انجام عملیات با فشار 60 بار، شفت دستگاه هات تپ، کاتر، گیربکس و ... باید قابلیت و توان تحمل فشار مذکور را داشته باشند. بنابراین انتخاب دستگاه و اسمبل کردن صحیح قطعات آن ضروری است. بعلاوه این‌که الماسه‌های کاتر و مته راهنما باید با خصیصه‌های لوله یعنی ضخامت و جنس و آلیاژ لوله منطبق باشند تا برش را صحیح و بدون وقفه انجام دهند.

برای نصب دستگاه هات تپ دروی اتصالات نیز رعایت احتیاطات پیش عملیاتی الزامی است. دستگاه معمولاً روی ولو پیچ و مهره می‌شود. باید از صحت طریقه‌ی پیچ و مهره شدن اطمینان حاصل کرد. پیچ‌ها باید محکم بسته شوند تا با نشتی حین عملیات مواجه نشویم. تجهیزات لازم برای تست هیدرواستاتیک مجموعه باید فراهم باشد. همچنین پیش از انجام عملیات هات تپ باید جهت اطمینان از پیشروی صحیح شفت حین عملیات، یک بار به صورت آزمایشی پیشروی صورت گیرد. گیر کردن مته و کاتر به جداره داخلی ولو یا اسپلیت تی، حرکت نامتقارن کاتر و وجود لقی در حرکت از ایراداتی است که ممکن است حین پیشروی شفت و کاتر بروز پیدا کنند.

نکته‌ی بسیار حائز اهمیت پیش از آغاز عملیات برش محاسبه دقیق میزان پیشروی شفت می‌باشد. تکنیسین مجری عملیات هات تپ باید مطلع باشد که چه میزان پیشروی جهت برش کامل لوله از یک طرف، و از طرف دیگر آسیب نرسیدن به جداره‌ی مقابل لوله مورد نیاز است.

چنان‌که پیداست متغیرهای متعددی پیش حین نصب دستگاه هات تپ روی اتصالات تعیین کننده‌اند. دستورالعمل تدوینی هات تپ باید بقدری جامع و کامل باشد که تمامی متغیرهای مذکور را لحاظ کرده، ایرادات احتمالی را پیش‌بینی و اقدامات اصلاحی پیش از بروز ایراد، و عکس‌العمل‌های لازم در خصوص بروز ایراد در کار را شرح داده باشد.