هات تپ از جمله عملیات‌ها در خطوط لوله بشمار می‌رود که مهارت نیروی انسانی نقش بالایی در پیشبرد صحیح و دقیق آن ایفا می‌کند. البته هر فرایند صنعتی به نحوی نیازمند دخالت‌گری نیروی انسانی است  و بدون دخالت فکری یا یدی نیروی کار امکان پیشبرد فرایندهای صنعتی وجود ندارد، اما برخی فرایندهای ویژه نظیر هات تپ به چیزی بیش از این نیاز دارند. با این وجود بخش اعظم پروژههای صنعتی از طریق تدوین دستورالعملها و روشهای اجرایی، و برخی آموزشهای اولیه توسط نیروی کار انسانی قابل انجام هستند. به عبارتی، حجم وسیعی از عملکردها و فرایندها در مجتمعهای صنعتی موجودند که انجامشان توسط نیروی کار غیر ماهر نیز انجامپذیر است، اما ماهیت عملیات هات تپ و فرایندهای پیش‌آماده‌سازی آن به نحوی است که دستورالعمل‌ها و آموزش‌های اولیه، به هیچ عنوان کفاف صحت و دقت عملیات را نمی‌دهند.

عملیات هات تپ جزو فرآیندهای ویژه در خطوط لوله محسوب می‌شود و از این‌رو اپراتور هات تپ نه تنها باید به کلیه مراحل فرایند هات تپ آشنایی و تسلط کامل داشته باشد، بلکه می‌بایست با مختصات کار در صنایع نفتی و گازی و مجتمع‌های پتروشیمی و نظیر آن نیز آشنا باشد. آشنایی با شرایط محیطی چنین واحدهای صنعتی، خطرات و تهدیدات احتمالی کار در این فضاها، آشنایی با ویژگی‌های فنی خطوط  لوله و سیالات، تجهیزات نصب شده و... همگی بر تسلط نیروی کار بر عملیات هات تپ می‌افزایند. از آن‌جا که در چنین مجتمع‌هایی خطوط لوله و فرایندهای مجاور همگی دارای ارتباط فنی و عملکردی با یکدیگر بوده و چه‌بسا ناکارامدی و اختلال در یک بخش، باعث بروز ایراد و اشکال در سایر بخش‌ها شود، بنابراین آشنایی اپراتور هات تپ با چنین محیط‌هایی از الزامات محسوب می‌شود. چه‌بسا عملیات هات تپ در محلی انجام می‌شود که قبل یا بعد آن نسبت به متغیرهایی نظیر افت فشار، حرارت بالای کار و مواد شیمیایی ساطع شده ناشی از جوشکاری و برش حساسیت داشته باشند. تسلط اپراتور بر چنین مؤلفه‌هایی می‌تواند تیم عملیاتی هات تپ را در شناسایی متغیرهای فنی و ایمنی مجهزتر گرداند و ضریب امنیت کار را ارتقا دهد.

علاوه بر این، آشنایی کامل با مرحله به مرحله فرایندهای مورد نیاز برای انجام هات تپ از نکات اساسی دیگر قلمداد می‌شود. فرایند ساخت اسپلیت تی، نصب اسپلیت تی و جوشکاری آن روی لوله، تست‌های لازم روی اتصالات، ولو انتخاب شده برای نصب روی اسپلیت تی و نظایر آن همگی در پیشبرد عملیات هات تپ حائز نقش اساسی‌اند. ضمن این‌که اپراتور عملیات هات تپ باید حین انجام برش لوله و انشعاب گرم، کاملاً بر رفتار و واکنش‌های دستگاه و اتصالات حین برش تسلط داشته باشد. یک اپراتور متبحر حین پیشروی یا هر عملیاتی ضمن برش هات تپمتوجه تغییر رفتار دستگاه یا تجهیزات خواهد گردید و پیشاپیش توان برآورد فنی روند انجام کار را خواهد داشت.

در نظر نگرفتن این شرایط، مجری عملیات هات تپ را با ضریب ریسک بالایی ضمن عملیات مواجه خواهد کرد. صرف آموزش عملیات هات تپ و مراحل آن به نیروی کار، برای انجام یک انشعاب گرم مطمئن کفایت نمی‌کند، بلکه تمامی مؤلفه‌های ذکر شده باید مد نظر قرار داده شود و نیروی کار هات تپ باید اشراف کافی به تمامی فاکتورهای فوق داشته باشد. اهمیت تبحر نیروی انسانی به حدی است که سازمان‌های استاندارد بین المللی نظیر API در استاندارد تدوین شده خود در خصوص عملیات هات تپ، بخشی را جداگانه به نیروی انسانی متبحر و کارآزموده تخصیص داده و شرایط نیروی کار واجد صلاحیت وشایسته انجام انشعاب گرم را شرح داده است.