هات تپ سایز به سایز عبارت است از انشعاب گیری گرم از خطوط لوله حاوی جریان سیال، به نحوی که قطر انشعاب جدید با قطر لوله اصلی هم‌سان باشد. شرکت پیشگام صنعت ابزار عملیات‌های هات تپ سایز به سایز متعددی را به انجام رسانده است و در این زمینه تجربه و دانش کافی را در اختیار دارد.

آنچه هات تپ سایز به سایز را نسبت به سایر عملیات‌های هات تپ دشوارتر می‌سازد، در هم‌سان بودن قطر لوله و انشعاب است. بر این حسب، انجام عملیات هات تپ و برش حین آن نیازمند دقت و توجه ویژه است. محاسبات دقیق در خصوص میزان پیشروی لازم کاتر جهت برش کامل لوله و استخراج کوپن از الزامات بدیهی این قسم عملیات‌هاست. زمانی که سایز انشعاب و سایز لوله دارای تقاوت بالا باشند، یک تیم مجری هات تپ که دارای سابقه و دانش بالاست، ممکن است حتی بدون انجام محاسبات و برآورد میزان پیشروی، خود تخمینی از میزان پیشروی لازم برای برش کامل لوله داشته باشد، و با توجه به قدر مانور بالا تلورانس بالایی جهت انجام عملیات برش در دسترس او خواهد بود، چرا که پیشروی بیشتر کاتر پس از اتمام برش لوله و تکمیل هات تپ همچنان آسیبی به جداره مقابل لوله وارد نمی‌کند، اما در شرایطی که سایز انشعاب هات تپ با سایز لوله اصلی هم‌اندازه باشند، اندکی پیشروی بیش از حد مجاز به خط لوله آسیب خواهد رساند و از این رو انجام این گونه محاسبات ضروری است.

از سوی دیگر هر چه سایز لوله اصلی خوکمتر باشد نیز بر دشواری کار افزوده خواهد شد و مجری هات تپ فاقد هر گونه قدرت مانور در محدوده تلورانس خواهد بود. برای مثال هات تپ 4 اینچ روی خط لوله 4 اینچ دارای دشواری‌هایی بیشتر از هات تپ سایز به سایز 12 اینچ خواهد بود. در هر صورت، محاسبات دقیق تیم مهندسی و سپردن عملیات به یک اپراتور مجرب و مسلط هات تپ در چنین شرایطی از الزامات است و در غیر این صورت پذیرش تبعات ناشی از بروز رخداد احتمالی و تخریب عملیات هاتپ بر عهده مجریان فرآیند هات تپ خواهد بود.

از سوی دیگر هر چه نسبت سایز انشعاب به سایز لوله اصلی به عدد 1 نزدیک‌تر باشد، طبیعتاً اتصال اسپلیت تی نصب شده روی لوله فشار بیشتری از جانب لوله اصلی و سیال تحمل خواهد کرد و از این‌ر رو فرایند ساخت و طراحی آن و محاسبات لازم در خصوص آن باید به دقت و مهارت انجام شود. طول پدهای سدل، ارتفاع نیپل، پاس‌های جوش و متغیرهایی از این قبیل باید به بهترین نحو ممکن انتخاب و فرایندهای اجرایی ساخت اسپلیت تی توسط جوشکاران ماهر انجام شود. بهتر است سازنده اتصال خود مجری عملیات هات تپ باشد تا با شناخت کاملی که از الزامات و اقتضائات فرایند هات تپ دارد، به بهترین نحو ممکن اسپلیت تی را آماده سازد.

یکی از شرکت‌هایی که طی سالیان اخیر چندین بار از خدمات هات تپ سایز به سایز شرکت پیشگام صنعت ابزار به نحو احسن بهره برده است، مجتمع پتروشیمی فجر 2 می‌باشد. در یکی از پروژه‌هایی که طی سالیان گذشته برای این مجتمع صوت گرفته است چندین عملیات هات تپ در سایزهای مختلف به اتمام رسید. اغلب این عملیات‌ها عبارت بودند از انشعاب گرم 6 اینچ روی خطوط لوله 10 این مجتمع، اما یکی از آن‌ها هات تپ سایز به سایز 16 اینچ روی خط لوله گاز دارای فشار 32 بار بود. با توجه به تجربه‌ای که در زمینه انجام عملیات سایز به سایز هات تپ داشتیم، این عملیات بدون وقفه و بروز کوچک‌ترین ایراد با  موفقیت به اتمام رسید. تمامی عملیات‌های هات تپ این پروژه شامل بودند از طراحی و ساخت کلیه تجهیزات و آماده‌سازی کلیه ابزارها و مواد مورد نیاز. پرسنل شرکت پیشگام صنعت ابزار ابتدا در کارگاه سایت اتصالات اسپلیت تی مورد نیاز را ساخته و پس از نصب آن‌ها روی خطوط لوله، تست‌های نشتی و فشار لازم را انجام داده و در نهایت عملیات‌های هات تپ را بدون وقفه و در اسرع وقت به اتمام رساندند.