نتایج جستجو : اسپلیت تی هات تپ

  • عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- جوشکاری و ساخت اتصالات

    هات تپ خطوط لوله بدون وجود جوشکاران و طراحان متبحر در زمینه طراحی، ساخت و نصب اتصالات، خصوصاً اتصال اسپلیت تی روی لوله امکان‌پذیر نیست.