نتایج جستجو : انسداد خطوط لوله

  • کاربردهای جداسازی از طریق هات تپ (1)

    جداسازی خطوط لوله یکی از فرایندهای عمومی در تامین خدمات خطوط لوله محسوب می شود و از آنجا که هات تپ بخشی از فرایند مذکور را شامل می شود توجه به عوامل فنی هات تپ در آن حائز اهمیت است.

  • انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش التراسونیک (UT)

    بازرسی به روش الکتراسونیک از روش های رایج تست جوش است که برای تست اتصالات جوشکاری هات تپ بسیار رایج می باشد.