نتایج جستجو : انشعاب از خطوط لوله

  • عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- آماده‌سازی و نصب دستگاه هات تپ

    پس از جوشکاری و نصب اتصالات، نوبت به نصب دستگاه هات تپ روی اتصالات مذکور می رسد. این مرحله نیز الزاماتی دارد که بدان اشاره شده است.