نتایج جستجو : تست جوش اسپلیت تی

  • انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT)

    تجزیه و تحلیل یکی دیگر از روش های تست غیر مخرب جوش پیش از اجرای عملیات هات تپ