نتایج جستجو : تست ذرات مغناطیسی

  • انواع تست های جوشکاری- بازرسی با مایع نافذ (PT)

    تست مایع نافذ یا PT یکی از رایج ترین ابزارها برای بررسی حفره ها و خوردگی های درون خطوط جوش به شمار می رود که در عملیات هات تپ نیز بسیار به آن رجوع می شود.