نتایج جستجو : تست پرتونگاری

  • انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش تفسیر فیلم

    تست پرتونگاری یا تفسیر فیلم، یکی دیگر از روش های رایج بازرسی جوش پیش از اجرای عملیات هات تپ محسوب می شود