نتایج جستجو : تکنسین هات تپ

  • عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- برش هات تپ

    حین انجام عملیات هات تپ علاوه بر رعایت نکات پیشین باید در خصوص الزامات انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ نیز حساسیت های لازم را به خرج داد