نتایج جستجو : api هات تپ

  • نیروی انسانی در هات تپ

    مهارت و تبحر اپراتور عملیات هات تپ از الزامات کار گرم روی خطوط لوله محسوب می شود.