نتایج جستجو : توجه در هات تپ

  • نکات فنی هات تپ

    بهترین روش این است که لوله و یا لوله ها را به وسیله شیر آلات تعبیه شده ایزوله کرده و از سرویس خارج نموده و به عملیات ایمن سازی ، جوشکاری و غیره…