نتایج جستجو : هات تپ سایز به سایز

  • حساسیت‌های هات تپ سایز به سایز

    هات تپ سایز به سایز به عملیاتی گفته می شود که در آن قطر انشعاب با قطر لوله اصلی هم سایز باشد.