نتایج جستجو : line stopping

  • استاپل (انسداد خط لوله)

    عملیات انسداد یا مسدود کردن خط (Line Stopping) یکی از ابزار های ایزوله کردن بخشی از یک سیستم پایپینگ می باشد.