هات تپ خطوط لوله دارای متغیرها و عناصر تعیین‌کننده‌ی عدیده‌ای است که عدم توجه به آن ها بر میزان تأثیرگذاری آن‌ها در طول فرایند می‌افزاید. بر مجموعه‌های فنی و مهندسی است که تمامی عوامل مذکور را شناسایی و راهکارهایی در راستای به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی آن ها بیابند. اما به هر دلیل ممکن است متغیرهایی در دایره‌ی تخصص و تجربه‌ی این تیم نگنجند. از سوی دیگر، حتی در صورت شناسایی تمامی عوامل دخیل در هات تپ، پایبندی و اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و راهکارها نیازمند فرد واجد صلاحیت و شایسته برای انجام عملیات هات تپ است.

صرف آشنایی با متغیرها اپراتور هات تپ را برای انجام عملیات تجهیز نمی‌کند. پیش‌داشته‌های وی چه بسا در برخی مواقع نقشی مثمر ثمر‌تر از دستورالعمل‌ها و طراحی‌های تدوین شده داشته باشد. بنابراین انتخاب یک فرد مجرب و مسلط به کار خود جزوی از دستورالعمل هات تپ خطوط لوله و مخازن محسوب می‌شود. این فرد باید خداقل دارای شرایط زیر باشد:

- تسلط در انجام کارهای فنی: اپراتور هات تپ باید مسلط به کار با ابزار فنی و صنعتی در شرایط کار باشد. از آن جا که انشعاب گرم هات تپ معمولا در ارتفاعات یا در مکان‌هایی صعب انجام می‌شود، اپراتور باید توان انجام کار فنی با وجود دشواری‌های محیطی را داشته باشد.

- سرعت عمل بالا: سرعت عمل در انجام مراحل، توأم با تسلط و تمرکز بر کار جزو الزامات اپراتور هات تپ می‌باشد. از آن‌جا که کل فرایند مستقیما تحت کنترل نیست و بخشی از کار بصورت اتوماتیک انجام می‌شود، اپراتور باید خود را با شرایط تطبیق دهد. سرعت عمل در تصمیم‌گیری و انجام کار امتیاز بزرگی برای یک اپراتور فنی محسوب می‌شود.

- مسلط و مجرب در فرایند اجرایی عملیات هات تپ: اپراتور باید باتجربه بوده و سابقه‌ی حضور یا انجام مستقیم عملیات هات تپ به صورت متعدد را داشته باشد. بدیهی است تجربه‌‌ی بالای وی باعث اطمینان خاطر بیشتر در خصوص دقت انجام عملیات می‌شود.

- آشنا به متغیرهای تعیین کننده هات تپ: اپراتور هات تپ باید قدرت تشخیص و دانش فنی بالایی داشته باشد، به نحوی که حین انجام فرایند نسبت به صحت و دقت روند اطلاعات کافی را داشته باشد. با بازرسی ابزارها و تجهیزات فعال در عملیات برش گرم هات تپ می‌توان پی به صحت فرایند برد. اپراتور باید آشنایی با این ابزارها داشته باشد.

- مسلط بر رفتار خطوط لوله: آشنایی اپراتور با مجتمع‌های پالایشگاهی و نیروگاهی، و در مجموع هر گونه مراکز صنعتی که بخش اعظم فرایندهای آن به خطوط لوله انتقال سیال مربوط می‌شود سرمایه‌ای برای انجام عملیات هات تپ محسوب می‌شود، چرا که وی را قادر می‌سازد طی سالیان متمادی با رفتار و اقتضائات فنی و ایمنی خطوط لوله ولو به صورت تجربی آشنا شود.

- دارای نگرش فرایندی: اپراتور باید ذیل یک نگرش فرایندی، حدود وظایف خود، دامنه‌ی اختیارات و گستره‌ای که در آن قدرت مانور داشته باشد را بشناسد. هر گونه تخطی از این محدوده‌ی فرایندی می‌تواند خطراتی بهمراه داشته باشد. اپراتور هات تپ پیش از هر چیز یک اپراتور هات تپ است و نه طراح فرایندها و اتصالات، و نه برای مثال کارشناس ایمنی و بهداشت. لذا در زمینه‌های غیر مرتبط، اپراتور طبیعتاً تابع طرح‌ها و دستورالعمل هایی خواهد بود که کارشناسان امر تدوین کرده‌اند.

- قابلیت واکنش سریع در صورت بروز رویداد: اعتماد بنفس بالا، حضور ذهن و قابلیت اپراتور در واکنش سریع نسبت به بروز هر سانحه‌ای یک امتیاز برای مجری عملیات هات تپ بشمار می‌رود. از آن‌جا که معمولاً  عملیات انشعاب داغ هات تپ در فضاهای محدود و گاهاً دور از دسترس نقاط امن انجام می‌شود، اپراتور باید پیش از آغاز عملیات یک مسیر فرار اضطراری را پیش‌بینی کرده باشد. از سوی دیگر، در صورت تجربه و دانش بالای اپراتور، وی قادر خواهد بود بمحض برود ایراد و خطر، به پشتوانه‌ی دانش فنی خود منشأ خطر را یافته و سریعاً خطر را رفع کند. البته حضور و دفع خطر فقط منوط به دانش اپراتور است و در غیر این‌صورت ماندن در محل خطر بهیچ عنوان توجیه پذیر نیست.

- متعهد به استفاده از ابزارهای ایمنی حین کار: استفاده از دستکش، کلاه ایمنی، ماسک ایمنی، کمربند در مواقع لازم و... در درجه‌ی اول بمنظور حفظ سلامت اپراتورها توصیه شده‌اند. بنابراین، بر اپراتورهای عملیات هات تپ است که هر چند مجرب و مسلط باشند از این ابزار در شرایط لازم استفاده نمایند.