نتایج جستجو : اتصال اسپلیت تی

  • مهندسی فرایند هات تپ (1)

    هات تپ خطوط لوله مستلزم طراحی، برنامه ریزی و نظارت های مهندسی ویژه است.

  • انتخاب دستگاه هات تپ مناسب با کار

    فرایند آماده سازی و پشتیبانی عملیات انشعاب گرم هات تپ طبیعتا تابع مشخصات فنی و اقتضائات خط لوله خواهد بود. انتخاب دستگاه هات تپ و چگونگی تجهیز آن نیز به تبع بر اساس مشخصات خط لوله انجام می شود.

  • عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- جوشکاری و ساخت اتصالات

    هات تپ خطوط لوله بدون وجود جوشکاران و طراحان متبحر در زمینه طراحی، ساخت و نصب اتصالات، خصوصاً اتصال اسپلیت تی روی لوله امکان‌پذیر نیست.