نتایج جستجو : دستگاه هات تپ

  • انتخاب دستگاه هات تپ مناسب با کار

    فرایند آماده سازی و پشتیبانی عملیات انشعاب گرم هات تپ طبیعتا تابع مشخصات فنی و اقتضائات خط لوله خواهد بود. انتخاب دستگاه هات تپ و چگونگی تجهیز آن نیز به تبع بر اساس مشخصات خط لوله انجام می شود.

  • عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- آماده‌سازی و نصب دستگاه هات تپ

    پس از جوشکاری و نصب اتصالات، نوبت به نصب دستگاه هات تپ روی اتصالات مذکور می رسد. این مرحله نیز الزاماتی دارد که بدان اشاره شده است.