نتایج جستجو : ذرات مغناطیسی

  • انواع تست های جوشکاری- بازرسی با مایع نافذ (PT)

    تست مایع نافذ یا PT یکی از رایج ترین ابزارها برای بررسی حفره ها و خوردگی های درون خطوط جوش به شمار می رود که در عملیات هات تپ نیز بسیار به آن رجوع می شود.

  • انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT)

    تجزیه و تحلیل یکی دیگر از روش های تست غیر مخرب جوش پیش از اجرای عملیات هات تپ