نتایج جستجو : اجرای عملیات هات تپ

 • انواع تست های جوشکاری- بازرسی با مایع نافذ (PT)

  تست مایع نافذ یا PT یکی از رایج ترین ابزارها برای بررسی حفره ها و خوردگی های درون خطوط جوش به شمار می رود که در عملیات هات تپ نیز بسیار به آن رجوع می شود.

 • انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT)

  تجزیه و تحلیل یکی دیگر از روش های تست غیر مخرب جوش پیش از اجرای عملیات هات تپ

 • انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش تفسیر فیلم

  تست پرتونگاری یا تفسیر فیلم، یکی دیگر از روش های رایج بازرسی جوش پیش از اجرای عملیات هات تپ محسوب می شود

 • انواع تست‌های جوشکاری - بازرسی چشمی

  تست های رایج جوشکاری پیش از اجرای عملیات هات تپ خطوط لوله